SPOLOČNOSŤ

Aderyn s.r.o.

Fučíková 538/34,
97667 Závadka nad Hronom
Slovensko

Kontakty:
Tel.: +421910917799
Email: info@aderyn.sk

FAKTURÁCIA

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Aderyn s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Fučíková 538/34, 97667, Závadka nad Hronom, Slovensko

IČO: 53141156
DIČ: 2121283945
IČ DPH (VAT): SK2121283945

Obchodný register: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39112/S Zodpovedný vedúci: Andrej Ďurica,  info@aderyn.sk, +421 910 91 77 99

BANKY

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4008 9550
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2940089550 / 1100

 

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN:  SK36 8330 0000 0029 0200 1407
Názov účtu príjemcu: Aderyn s.r.o.
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

SOI

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46,97400, Banská Bystrica 1, Slovenská republika

Telefón: 048/412 49 69
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

INFORMÁCiE O NÁS

Napíšte nám: